سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

پیدا شود که مرد کدامست و زن کدام

در تنگنای حلقهٔ مردان به روز جنگ

خاک من زنده به تأثیر هوای لب توست

سازگاری نکند آب و هوای دگرم

دانی کدام خاک بر او رشک می برم

آن خاک نیکبخت که در رهگذار اوست

کدام آلاله می بویم که مغزم عنبرآگین شد

چه ریحان دسته بندم چون جهان گلزار می بینم

گویند مکن سعدی جان در سر این سودا

گر جان برود شاید من زنده به جانانم

هر شبی پیش خیال تو بمیرم چون شمع

تا کند زنده به بوی تو نسیم سحرم

دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را

کاش کان دلبر عیار که من کشته اویم

بار دیگر بگذشتی که کند زنده به بویم

ندانم از سر و پایت کدام خوبتر است

چه جای فرق که زیبا ز فرق تا قدمی

بر آتش غم سعدی کدام دل که نسوخت

گر این سخن برود در جهان نماند خام

تعداد ابیات منتشر شده : 510165