سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خسرو الله دمی از حال مسکینان بپرس

((حسبه الله )) نظر بر حال مسکینان گمار

بدم گفتی و خرسندم عفاک الله نکو گفتی

سگم خواندی و خشنودم جزاک الله کرم کردی

ما دگر کس نگرفتیم به جای تو ندیم

الله الله تو فراموش مکن عهد قدیم

پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را

الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را

شفیعٌ مطاعٌ نبیٌ کریم

قسیمٌ جسیمٌ نسیمٌ (بسیم) وسیم

خلیلی الهدی انجی و اصلح

ولکن من هداه الله افلح

سلام الله ما کر اللیالی

و جاوبت المثانی و المثالی

احمد الله علی معدلة السلطان

احمد شیخ اویس حسن ایلخانی

نگین ختم رسالت پیمبر عربی

شفیع روز قیامت محمد مختار

خدایا گر تو سعدی را برانی

شفیع آرد روان مصطفی را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165