سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

طالب آن است که از شیر نگرداند روی

یا نباید که به شمشیر بگردد رایت

با صاحب شمشیر مبادت سر و کاری

الا به سر خویشتنت کار نباشد

کشته شمشیر عشق حال نگوید که چون

تشنه دیدار دوست راه نپرسد که چند

شرط وفاست آن که چو شمشیر برکشد

یار عزیز جان عزیزش سپر بود

زخم شمشیر غمت را ننهم مرهم کس

طشت زرینم و پیوند نگیرم به سریش

مردی که ز شمشیر جفا روی بتابد

در کوی وفا مرد مخوانش که زن است آن

گر از مقابله شیر آید از عقب شمشیر

نه عاشقست که اندیشه از خطر دارد

با غمزه خوبان که چو شمشیر کشیده ست

در صبر بدیدم که نه محکم سپری بود

به دوستی که ز دست تو ضربت شمشیر

چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول

چه حاجت است به شمشیر قتل عاشق را

حدیث دوست بگویش که جان برافشاند

تعداد ابیات منتشر شده : 510165