سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

روز نبرد چونکه پریشان کند صبا

گیسوی پرچم علم سدره سای تو

به یادگار کسی دامن نسیم صبا

گرفته ایم و دریغا که باد در چنگ است

غنچه دیدم که از نسیم صبا

همچو من دست در گریبان داشت

که را مجال سخن گفتنست به حضرت او

مگر نسیم صبا کاین پیام بگزارد

ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی

خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

بنفشه طره مفتول خود گره می زد

صبا حکایت زلف تو در میان انداخت

نسیم باد صبا بوی یار من دارد

چو باد خواهم از این پس به بوی او پیمود

در آرزوی خاک در یار سوختیم

یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی

ز دلبرم که رساند نوازش قلمی

کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی

کنون که شاهد گل را به جلوه گاه چمن

به جز نسیم صبا نیست همدم جانی

تعداد ابیات منتشر شده : 486368