سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

تو چه یاری که نداری غم و اندیشهٔ یار

یاری آنست که یار از غم یار اندیشد

سعدیا گر همتی داری منال از جور یار

تا جهان بوده ست جور یار بر یار آمده ست

بر یار ذلیل هر ملامت کاید

چون یار عزیز می پسندد شاید

بر یار ذلیل هر ملامت کید

چون یار عزیز می پسندد شاید

مرا و خار مغیلان به حال خود بگذار

که دل نمی رود ای ساربان ازین منزل

از یار از دیار جدا مانده ایم و هیچ

نه نزد یار ماست خبر نزد دیار ما

می روم بی دل و بی یار و یقین می دانم

که من بی دل بی یار نه مرد سفرم

آن شب که بهم نشسته باشیم

در خلوت قرب یار با یار

هر که مجموع نباشد به تماشا نرود

یار با یار سفرکرده به تنها نرود

کدام دوست بتابد رخ از محبت دوست؟

کدام یار بپیچد سر از ارادت یار؟


 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی نادان در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی خانه در همه ی آثار
 • جستجوی آنکه خدای همه گنجد در او در همه ی آثار
 • جستجوی اسرار در جامی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414990