سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یار از برای نفس گرفتن طریق نیست

ما نفس خویشتن بکشیم از برای یار

رواست گر نکند یار دعوی یاری

چو بار غم ز دل یار بر نمی گیرد

مرا و خار مغیلان به حال خود بگذار

که دل نمی رود ای ساربان ازین منزل

از یار از دیار جدا مانده ایم و هیچ

نه نزد یار ماست خبر نزد دیار ما

ایکه در عالم بزیبائی و لطفت یار نیست

با چنین صورت مگر هم خویش باشی یار خویش

ای یار آشنا که دم از خویش می زنی

بیگانه شو ز خویش چو یار آشنای تست

ای صبر پای دار که پیمان شکست یار

کارم ز دست رفت و نیامد به دست یار

می روم بی دل و بی یار و یقین می دانم

که من بی دل بی یار نه مرد سفرم

در عشق یار نیست مرا صبر و سیم و زر

لیک آب چشم و آتش دل هر دو هست یار

آن شب که بهم نشسته باشیم

در خلوت قرب یار با یار

تعداد ابیات منتشر شده : 501574