سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سنین عمر تو را باد روز نوروزی

لیال آن همه قدر شهور آزاری

بیچاره بسی امید در خاطر داشت

امید دراز و عمر کوتاه چه سود؟

گر کسی شکرگزاری کند این نعمت را

نتواند که همه عمر برآید ز سجود

دوست دارم که همه عمر نصیحت گویم

یا ملامت کنم و نشنود الا مسعود

سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن است

وقت عذر آوردنست استغفرالله العظیم

حبذا عمر گرانمایه که در لغو برفت

یارب از هر چه خطا رفت هزار استغفار

دجله عمری است، تر وتازه که خوش می گذرد

ساقیا می گذر عمر به عطلت مگذار!

باد در سایه اقبال تو شهزاده اویس

دایم از عمر وجوانی وجهان بر خوردار!

به اعتماد وفا، نقد عمر صرف مکن

که عن قریب تو بی زر شوی و او بیزار

ثبات عمر تو باد و دوام عافیتت

نگاهداشته از نائبات لیل و نهار

تعداد ابیات منتشر شده : 510165