سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در اندیشه ببستم قلم وهم شکستم

که تو زیباتر از آنی که کنم وصف و بیانت

وصف ترا گر کنند ور نکنند(کند ور نکند) اهل فضل

حاجت مشّاطه نیست روی دلارام را

تا چه روی است آن که حیران مانده ام در وصف او

صبحی از مشرق همی تابد یکی از روزنش

خوشا سپیده دمی باشد آنکه بینم باز

رسیده بر سر الله اکبر شیراز

بدیده بار دگر آن بهشت روی زمین

که بار ایمنی آرد نه جور قحط و نیاز

نه لایق ظلماتست بالله این اقلیم

که تختگاه سلیمان بدست و حضرت راز

هزار پیر و ولی بیش باشد اندر وی

که کعبه بر سر ایشان همی کند پرواز

به ذکر و فکر و عبادت به روح شیخ کبیر

به حق روزبهان و به حق پنج نماز

که گوش دار تو این شهر نیکمردان را

ز دست ظالم بد دین و کافر غماز

به حق کعبه و آن کس که کرد کعبه بنا

که دار مردم شیراز در تجمل و ناز

 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی خواجو در همه ی آثار
 • جستجوی وصل در حافظ
 • جستجوی مادر در انوری
 • جستجوی اه سحر در صائب تبریزی
 • جستجوی بیا در عبید زاکانی
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی مهر در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 502039