سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به غیر از غم یار چیزی نخورد

به جز وصل او آرزویی نکرد

شبی صورت یارش آمد به پیش

به زاری همی گفت با یار خویش

نشسته صوت بلبل گوش می کرد

به یاد یار جامی نوش می کرد

پیام من که رساند به یار مهرگسل

که برشکستی و ما را هنوز پیوند است

مرغ شکسته بال دل من که روز و شب

پرواز در هوای رخ یار می کند

هرگز اندیشه یار از دل دیوانه عشق

به تماشای گل و سبزه و صحرا نرود

سعدیا بار کش و یار فراموش مکن

مهر وامق به جفا کردن عذرا نرود

چو یار اندر حدیث آید به مجلس

مغنی را بگو تا کم سراید

هیچ تشویشی در او نابوده جز در زلف دوست

هیچ بیماری درو ناخفته الا چشم یار

ای یار غار سید و صدیق نامور

مجموعهٔ فضائل و گنجینهٔ صفا

 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی مال دیگر در همه ی آثار
 • جستجوی امید در وحشی بافقی
 • جستجوی نیکنامی در همه ی آثار
 • جستجوی دردم از یار است و درمان نیز هم در حافظ
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی پولاد در همه ی آثار
 • جستجوی خدا در همه ی آثار
 • جستجوی خوبرویان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095