سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سخن از آسمان بلندتر است

تانگویی که نظم مختصر است

نظم نغزش زنکته و امثال

سحر مطلق ولی مباح و حلال

فکرم القصه حق گزاری کرد

اندرین نظم جان سپاری کرد

جز سنایی دگر نگفت کسی

اینچنین گوهری نسفت کسی

همه تسبیح سنایی این است

کانعم الله صباح ای پسرا

شعر تر مطلق سنایی خوان

آتش در زن حدیث مغلق را

چو دانی کاین سنایی ترهاتست

مکن بر روی سلامی خواجه هیهات

تو مخوانم سنایی ای غافل

کاین سخنها به خودنمایی نیست

پیوسته در آن بود سنایی

تا جز به تو متهم نباشد

بندهٔ عشق باش تا باشی

تا سنایی ترا غلام بود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165