سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ای مرهم ریش دردمندان

درمان دگر نمی پذیرم

چو دردمند هوای توایم هر ساعت

فرو مبر بجراحات دردمندان تیغ

ای رفته وز فراقت مانند سیف شهری

نالان چو دردمندان، گریان چو سوگواران

دردمندان غم عشق دوا می خواهند

بامید آمده اند از توترا می خواهند

ای رفته واز فراقت مانند سیف شهری

نالان چو دردمندان گریان چو سوگواران

بیمار عشق تو شدیم ای جان طبیب ما تویی

ما دردمندان عاجزیم اندر دوای خویشتن

تعداد ابیات منتشر شده : 510165