سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

امید نجات از شوروی داشتیم که خیری ندیدیم

یکباره بگذار در صندوقچه چای از کشور چین نجات بیاید

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت

چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا را

امید خسته ام تا چند گیرد با اجل کشتی

بمیرم یا بمانم پادشاها چیست فرمانت

دل با امید وصل به جان خواست درد عشق

آن روز درد عشق چنین بی دوا نبود

جان فروشی مرا بین که به هیچش نخرد کس

این شد ای مایه امید ز سودای تو سودم


 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712