سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

امید نجات از شوروی داشتیم که خیری ندیدیم

یکباره بگذار در صندوقچه چای از کشور چین نجات بیاید

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت

چه پیامها سپردم همه سوز دل صبا را

امید خسته ام تا چند گیرد با اجل کشتی

بمیرم یا بمانم پادشاها چیست فرمانت

دل با امید وصل به جان خواست درد عشق

آن روز درد عشق چنین بی دوا نبود

جان فروشی مرا بین که به هیچش نخرد کس

این شد ای مایه امید ز سودای تو سودم

 • جستجوی ای که نشان مشو در اوحدی
 • جستجوی خواب در حافظ
 • جستجوی لب دندان چشم زلف رخسار در همه ی آثار
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی ساغر در حافظ
 • جستجوی خال در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505935