سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

کار و کوشش را حوالت گر بود با کارساز

شهریارا حل مشکلها کند حلال من

دیگر نگاه وصف بهاری نمی کند

شرح خزان دل به زبان نگاهش است

هر کس آزار من زار پسندید ولی

نپسندید دل زار من آزار کسی

سود بازار محبت همه آه سرد است

تا نکوشید پی گرمی بازار کسی

تا شدم خوار تو رشگم به عزیزان آید

بارالها که عزیزی نشود خوار کسی

سوز دلم حکایت ساز تو می کند

لب بر لبم بنه که برآرم چو نای وای

نی محزون مگر از تربت فرهاد دمید

که کند شکوه ز هجران لب شیرینی

هر ناله که داری بکن ای عاشق شیدا

جائی که کند ناله عاشق اثر اینجاست

کاسه گو آب حرامت کن به مخموران سبیل

سفره پنهان می کند نان حلال خویشتن

زبان شعر نیالوده ام به مدح کسی

ولیک ساز تو از طبع من ستاند باج

تعداد ابیات منتشر شده : 510165