سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به گوش آنکه صدای خدا نمی شنود

حدیث عشق من افسانه ئی بود واهی

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

به چشم آسمانی گردشی داری بلای جان

خدا را بر مگردان این بلای آسمانی را

از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست

آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست

ای غم که حق صحبت دیرینه داشتی

باری چو می روی به خدا می سپارمت

کس دل نمی دهد به حبیبی که بی وفاست

اول حبیب من به خدا بی وفا نبود

توسن بخت نه رام است خدا می داند

ورنه دانی که مرا چیست مرام ای شیراز

از بهر خلائق چه کنی طاعت معبود

باری چو عبادت کنی از بهر خدا کن

قلم شیرین و خط شیرین سخن شیرین و لب شیرین

خدا را ای شکر پاره مگر طوطی قنادی

شهریارا تو به شمشیر قلم در همه آفاق

به خدا ملک دلی نیست که تسخیر نکردی

 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی شهید در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی تمامش کنید در همه ی آثار
 • جستجوی معنی در خواجوی کرمانی
 • جستجوی معنی شعر مرغ سحر در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505755