سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دیوان تست یا که پس از کشتگان جنگ

رختی به خانواده پسر باز می دهند

سَلقه لی اُغرو تاپیلمیشسا بو باشسیز یئرده

«شهریار»دان دا گرَک بیر دُولی دیوان آپار


 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712