سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بگذار شهریار به گردون زند سریر

کز خاک پای خواجه شیرازش افسر است

دیگر نگاه وصف بهاری نمی کند

شرح خزان دل به زبان نگاهش است

مکتب عشق به شاگرد قدیمت بسپار

شهریاری که درین شیوه شهیر آمده است

ای گدای سرخوانت همه شاهان جهان

شهریار آمده دربان در خانه تست

ز بلبل چمن طبع شهریار افسوس

که از خزان گلشن شور نغمه خوانی نیست

تو ترک آبخورد محبت نمی کنی

اینقدر بی حقوق هم ای دل ندانمت

لبخند کن معاوضه با جان شهریار

تا من به شوق این دهم و آن ستانمت

به روزگار تو یابد کمال موسیقی

چنانکه شعر به دوران شهریار رواج

سوزی نداشت شعر دل انگیز شهریار

گر همره ترانه ساز صبا نبود

دل پیشواز ناله رود ارغنون نواز

نازم غمی که ساز و نوا می دهد به دل

تعداد ابیات منتشر شده : 510165