سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به قدر علم خود گفتند بسیار

ولی آسان نشد این کار دشوار

گرفتم ترک دنیا کارم این بود

ببستم بار عقبی بارم این بود

ولیکن طامةالکبری نه این است

که این یوم عمل وان یوم دین است

چو کردی پیشوای خود خرد را

نمی دانی ز جزو خویش خود را

از آن مجموع پیدا گردد این راز

چو دانستی برو خود را برانداز

دگر از معصیت نور و صفا دید

چو توبه کرد نور «اصطفی» دید

خراباتی شدن از خود رهایی است

خودی کفر است ور خود پارسایی است

بدار ای دوست گفت پیر خود پاس

نخستین نفس خود را نیک بشناس

خداوندا دلی بخش این گدا را

که اندر وی نبیند جز خدا را

کسی کو چشم معنی و بیان دید

یقین او روی پیغمبر عیان دید

تعداد ابیات منتشر شده : 504917