سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گرفتم ترک دنیا کارم این بود

ببستم بار عقبی بارم این بود

کسی را باشد این معنی مسلم

که ترک خود کند والله اعلم

ولیکن طامةالکبری نه این است

که این یوم عمل وان یوم دین است

از آن مجموع پیدا گردد این راز

چو دانستی برو خود را برانداز

دگر از معصیت نور و صفا دید

چو توبه کرد نور «اصطفی» دید

بیان این ز من بشنو به تحقیق

که صدقست این سخن نزدیک صدیق

خراباتی شدن از خود رهایی است

خودی کفر است ور خود پارسایی است

کسی کو چشم معنی و بیان دید

یقین او روی پیغمبر عیان دید

خداوندا دلی بخش این گدا را

که اندر وی نبیند جز خدا را

چو کردی پیشوای خود خرد را

نمی دانی ز جزو خویش خود را

تعداد ابیات منتشر شده : 510165