سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بهار عمر، ملاقات دوستداران است

چه حظ کند خضر از عمر جاودان تنها؟

غبار قافله عمر چون نمایان نیست

دو اسبه رفتن لیل و نهار را دریاب

کاش وقت آمدن واقف ز رفتن می شدم

تا چو نی در خاک می بستم میان خویش را

عالم از آب بقا یک قدح لبریزست

چه غم از رفتن عمر گذران است اینجا؟

پیر را حرص دوبالا شود از رفتن عمر

بیشتر گرم کند جستن گو، چوگان را

عمر را سازد دو بالا، دیدن بالای او

خضر و عمر جاودان، ما و قد رعنای او

تا نیاساید نفس از رفتن و باز آمدن

رفتن و باز آمدن در هر نفس باشد مرا

در گذر از قرب شاهان عمر اگر خواهی، که خضر

یافت عمر جاودان تا شد ز اسکندر جدا

بوسه دادی به لب جام و به دستم دادی

عمر باد و مزهٔ عمر ترا ای ساقی!

مدت پیش و پس برگ خزان یک ساعت است

برگ رفتن ساز کن از رفتن خویش و تبار

 • جستجوی سعدی در همه ی آثار
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی چشم ها را باید شست در همه ی آثار
 • جستجوی اعتبار در همه ی آثار
 • جستجوی صدف در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی معشوقه در همه ی آثار
 • جستجوی سخن این است در حافظ
 • جستجوی صدف در معرفت دل او در همه ی آثار
 • جستجوی حکمت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509565