سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

زان لب نتوان کرد به دشنام کناره

تیغ دو دم اوست مرا عمر دوباره

شد آفتاب عمر عدو پای در رکاب

تا شد هلال تیغ کج شاه آشکار

حیات سویینه بیر داغ قویدی رشک لبین

که گیچدی عمر ابد توشمدی قراسی هنوز

گر اومارسیز که جوانبخت اولاسیز آخر عمر

قوجالار قدرینی زنهار ایگیدلیکده بیلین

گذشت عمر و نگردید پخته طینت ما

به آفتاب قیامت فتاد نوبت ما

(یک ادای نمکین در همه عمر نکرد

یارب این بخت مرا تهمت شوری که نهاد؟)

ازان ز عمر ابد کامیاب شد ابلیس

که سر به سجده آدم فرو نمی آرد

جسم خاکی مانع عمر سبک رفتار نیست

پیش این سیلاب، کی دیوار می ماند به جا؟

مایهٔ عشرت ایام کهنسالی شد

آنچه از عمر به بازیچهٔ طفلانه گذشت

یک دم از خلوت اندیشه نیامد بیرون

عمر صائب همه در سیر پریخانه گذشت


 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630