سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

مانند شمع، جامهٔ فانوس شرم را

بیرون در گذار و به این انجمن درآ

خواری به عزیزان بود از مرگ گرانتر

اندیشهٔ سر شمع سحر هیچ ندارد

شمع حریم عشقم، پروای کشتنم نیست

بسیار دیده ام من، در زیر پا سر خویش

هر چند شمع راهروانم چو آفتاب

از احتیاط دست به دیوار می کشم

از نوای خویش چون بلبل شود روشن دلم

شعله آواز، شمع انجمن باشد مرا

پرده ظلمت نپوشد چشم حیران مرا

شمع کافوری است بیداری شبستان مرا

بی قراری های دل افزود در ایام خط

کرد شمع صبحگاهی گرمتر پروانه را

دل چو روشن شد، چراغ عاریت در کار نیست

صافی شهدست شمع خانه زنبور ما

می تپد در جگر خاک همان طینت ما

شمع را شعله جواله کند تربت ما

جای برگ گل به بستر اشک رنگینم بس است

شعله آواز بلبل شمع بالینم بس استتعداد ابیات منتشر شده : 407826