سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به صنع الهی است هر تیره دل را

به صد شمع کافور رهبر شکوفه

کند شمع کافور در روز روشن

ز سیم است از بس توانگر شکوفه

تمام روز ازان همچو شمع خاموشیم

که خرج آه سحر می شود نفس ما را

مانند شمع، جامهٔ فانوس شرم را

بیرون در گذار و به این انجمن درآ

خواری به عزیزان بود از مرگ گرانتر

اندیشهٔ سر شمع سحر هیچ ندارد

شمع حریم عشقم، پروای کشتنم نیست

بسیار دیده ام من، در زیر پا سر خویش

هر چند شمع راهروانم چو آفتاب

از احتیاط دست به دیوار می کشم

از نوای خویش چون بلبل شود روشن دلم

شعله آواز، شمع انجمن باشد مرا

پرده ظلمت نپوشد چشم حیران مرا

شمع کافوری است بیداری شبستان مرا

بی قراری های دل افزود در ایام خط

کرد شمع صبحگاهی گرمتر پروانه را

 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی مهر در حافظ
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جاهل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در همه ی آثار
 • جستجوی پیکار در اسدی توسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 502039