سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وقت است جوش باده زند لاله زارها

میگون شود ز لاله لب جویبارها

در موسم بهار، می لاله رنگ را

چون لاله کاسه کاسه ننوشد کسی چرا؟

رنگی از لاله عذاران جهان نیست مرا

بهره جز داغ ازین لاله ستان نیست مرا

اگر به لاله شوی هم پیاله در صحرا

شود دو آتشه رخسار لاله در صحرا

از دست و تیغ عشق فگارند لاله ها

در خاک و خون نشسته یارند لاله ها

شد چو داغ لاله خاکستر نفس در سینه ام

تا ز خون چون لاله پر کردم ایاغ خویش را

ز خال روی تو کار سپند می آید

که داغ لاله کند لاله را نگهبانی

مگذار بر زمین دل شبها پیاله را

از باده برگ لاله کن این داغ لاله را

در خون دهند غوطه تمنای بوسه را

دست نگاربسته یارند لاله ها

کردند خون خود به تماشاییان حلال

از سرگذشتگان بهارند لاله ها

تعداد ابیات منتشر شده : 510120