سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نیست از ورطه افلاک خلاصی ممکن

به شنا موج ز گرداب نیاید بیرون

مباد شرطه طوفان درست بنشیند

نبرده رخت ازین ورطه بر کنار مخسب

تعداد ابیات منتشر شده : 508170