سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست

بگوی اگر گنهی رفت و گر خطایی هست

ز شوق بلبل شوریده دل به گل میگفت

بیا بیا که فراقت مرا به جان آورد

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش

کجائی ای مداوای دل من

بیا بگشای از دل مشگل من

باز به صحرا رسید کوکبهٔ نوبهار

ساقی گلرخ بیا بادهٔ گلگون بیار

بیا امشب مگو فردا که اینکار

دگر امروز و فردا بر نتابد

عبید ار سر عشق داری بیا

در این راه جز جانسپاری مکن

بیا امشب مگو فردا که این کار

دگر امروز و فردا برنتابد

کجاست حاسد بدبخت گو ببین و بسوز

کجاست بندهٔ مخلص بگو بیا و بناز

گذشت روزه و سرما رسید عید و بهار

کجاست ساقی ما گو بیا و باده بیارتعداد ابیات منتشر شده : 206498