سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گر کسی شرح این بنا گفتی

عقل باور نکردی این گفتار

این عمار نگر بدیدهٔ عقل

بر تو تا کشف گردد این اسرار

چو این پیغامها در گوش کردم

بکلی ترک عقل و هوش کردم

کجائی ای مداوای دل من

بیا بگشای از دل مشگل من

ز عقل و عاقبت بیگانه گشته

به سودای بتی دیوانه گشته

من آن قیاس نکردم که زور بازوی عشق

عنان عقل ز دست حکیم برباید

باز به صحرا رسید کوکبهٔ نوبهار

ساقی گلرخ بیا بادهٔ گلگون بیار

قیام خواستمت کرد عقل می گوید

مکن که شرط ادب نیست پیش سرو قیام

امید عافیت آنگه بود موافق عقل

که نبض را به طبیعت شناس بنمایی

حق را به روزگار تو بر خلق منتیست

کاندر حساب عقل نیاید شمار آن

 • جستجوی اقبال لاهوری در اقبال لاهوری
 • جستجوی ت در همه ی آثار
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی موش در همه ی آثار
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی دلتنگ در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 505890