سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش

تو ای مجنون که عاشق نام داری

شراب شوق من در جام داری

در این ویرانه گر صد گنج داری

وزین کاشانه گر صد رنج داری

خود این احوال ما گر گوش داری

نبینی روی کس گر هوش داری

چنین هنر که تو داری کراست در عالم

چنین پدر که تو داری که در جهان دارد

حلاوتیست لب لعل آبدارش را

که در حدیث نیاید چو در حدیث آید

بخوانم از برایت داستانی

که در معنای آن حیران بمانی

حدیث عشق انجامی ندارد

خرد جز عاشقی کامی ندارد

ندارد سودی این افسانه گفتن

حدیث آنچنان دیوانه گفتن

خطای محض باشد با تو گفتن

حدیث حسن خوبان خطاییتعداد ابیات منتشر شده : 206498