سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ذهب الوفاء ذهاب امس الداهب

والناس بین مخایل و مآرب

یفشون بینهم المودة والوفا

و قلوبهم محشوة بعقارب

کَم مِن وجهٍ صَبیحٍ فی النّارِ یصیح

و کَم مِن امیرٍ هُناکَ اسیرُ

خونریز بود همیشه در کشور ما

جان عود بود همیشه در مجمر ما

داری سر ما و گرنه دور از بر ما

ما دوست کشیم و تو نداری سر ما

بای خدیک تبدی البلی

وای عینیک اذا سالا

و غیر تقی یامر الناس بالتقی

طبیب یداوی الناس و هو مریض

مالی مرضت فلم یعدنی عاید

منکم و یمرض عبدکم فاعود

لیس لی فیماسواک حظ

فکیف ما شئت فاختبرنی

کل بیت انت ساکته

غیر محتاج الی السرجتعداد ابیات منتشر شده : 412888