سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بنمود چو چشم بد فروبست آن ماه

شبهای فراق تو مرا روز سیاه

دلا گشت از فراق سر و سیمین

تن سروت شد از ناله چو نالا

ای دل ز وصال تو نشانی دارم

وی جان ز فراق تو امانی دارم

درد مرا بگیتی دارو پدید نیست

دردی که از فراق بود درد بی دواست

رز از فراق صبا خون گری و زرد رخیست

رخان زردش برگست و خون دیده عصیر


 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267