سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بگو تا دلبر حورم بیاید

سفید و نازک و بورم بیاید

نسیم روح پرور دارد امشب

شمیم زلف دلبر دارد امشب

بگو با دلبر ترسایی امشب

چه می شد گر که بی ترس آیی امشب

چرا از دلبر حورا سرشتم

چو آدم دور از باغ بهشتم

اگر هنگام مردن دلبر من

نهد از مهر بر زانو سر من

دمی که می رود تابوت فایز

بگو تا بر لب گورم بیاید

مرو ای جان شیرین از بر من

توقف کن که آید دلبر من

الهی دیده فایز شود کور

که دلبر آمد و نشناختم من

دلم را جز تو کس دلبر نباشد

به جز شور توام در سر نباشد

مرا شب سیل آه از دل برآید

که یادم از دو زلف دلبر آید

تعداد ابیات منتشر شده : 509595