سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

ز امید بیژن شدم ناامید

جهانم سیاه و دو دیده سپید

ازین کینه برگشتن امید نیست

شب و روز بی دیدگان را یکیست

ولیکن چنین دارم امید من

که آید جهاندار خورشید من

جوان را بود روز پیری امید

نگردد سیه موی گشته سپید

از آن ماهش امید فرزند بود

که خورشید چهر و برومند بود

پس از کردگار جهان آفرین

به تو دارد امید ایران زمین

به غار اندرون گاه دیو سپید

کزویند لشکر به بیم و امید

دریدم جگرگاه دیو سپید

ندارد بدو شاه ازین پس امید

یکی نامه ای بر حریر سپید

بدو اندرون چند بیم و امید

دژی بود کش خواندندی سپید

بران دژ بد ایرانیان را امید

 • جستجوی وصل در حافظ
 • جستجوی مادر در انوری
 • جستجوی اه سحر در صائب تبریزی
 • جستجوی بیا در عبید زاکانی
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در مولوی
 • جستجوی مهر در حافظ
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 502039