سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

وزان گرگساران جنگ آوران

وزان نره دیوان مازندران

برآویخت با نامداران جنگ

یکی گرزهٔ گاو پیکر به چنگ

شه بربرستان بیاراست جنگ

زمانه دگرگونه تر شد به رنگ

وگرنه بیارای جنگ مرا

به گردن بپیمای هنگ مرا

بیامد گران لشکری بربری

سواران جنگ آور لشکری

چنین لشکری سرفرازان جنگ

همه نیزه و تیغ هندی به چنگ

بپوشید درع سواران جنگ

نبود اندر آن کار جای درنگ

بپوشید سهراب خفتان جنگ

نشست از بر چرمهٔ سنگ رنگ

گزیدم بدان شوربختیم جنگ

مگر دور مانم ز چنگ نهنگ

سپهدار ترکان برآراست جنگ

گرفتند گوپال و خنجر به چنگتعداد ابیات منتشر شده : 415004