سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خروشی برآمد ز پرده سرای

که آمد ز ره زال فرخنده رای

چنین تا سپیده برآمد ز جای

تبیره برآمد ز پرده سرای

همانگه ز دهلیز پرده سرای

برآمد خروشیدن کرنای

چو آمد به نزدیک پرده سرای

برآمد خروشیدن کرنای

چو رفتند نزدیک پرده سرای

برآمد خروشیدن کر نای

خروشیدن زنگ و هندی درای

برآمد ز دهلیز پرده سرای

تبیره برآمد ز پرده سرای

برفتند گردان لشکر ز جای

همان نالهٔ کوس با کره نای

برآمد ز دهلیز پرده سرای

بیامد به درگاه پرده سرای

به پرده درون بود خاور خدای

خروشی بر آمد ز پرده سرای

که ای پهلوانان فرخنده رای

تعداد ابیات منتشر شده : 510165