سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سپاهی که از کوه تا کوه مرد

سپر در سپر ساخته سرخ و زرد

سپر در سپر بافته دشت و راغ

درفشیدن تیغها چون چراغ

سپر برگرفتند ژوپین وران

بگشتند با خشتهای گران

چو خورشید از چرخ گردنده سر

برآورد برسان زرین سپر

سیاوش سپر خواست گیلی چهار

دو چوبین و دو ز آهن آبدار

همه سوی دوزخ نهادید روی

سپر دید دلها به گفتار اوی

سپر خواست از ریدک ترک زال

برانگیخت اسپ و برآورد یال

خزروان دمان با عمود و سپر

یکی تاختن کرد بر زال زر

بران ترگ زرین و زرین سپر

غمی شد سر از چاک چاک تبر

جهان دیده باید عنان دار کس

سنان و سپر بایدش یار بس


 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644