سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سپاهی که از کوه تا کوه مرد

سپر در سپر ساخته سرخ و زرد

سپر در سپر بافته دشت و راغ

درفشیدن تیغها چون چراغ

سپر برگرفتند ژوپین وران

بگشتند با خشتهای گران

چو خورشید از چرخ گردنده سر

برآورد برسان زرین سپر

سیاوش سپر خواست گیلی چهار

دو چوبین و دو ز آهن آبدار

بلشکر گه آمد بگردن سپر

پیاده پر از گرد و آسیمه سر

پیاده شود بازگردد مگر

کشان چون سپهبد بگردن سپر

همه سوی دوزخ نهادید روی

سپر دید دلها به گفتار اوی

سپر خواست از ریدک ترک زال

برانگیخت اسپ و برآورد یال

خزروان دمان با عمود و سپر

یکی تاختن کرد بر زال زرتعداد ابیات منتشر شده : 373712