سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

چو خورشید تابنده بنمود پشت

هوا شد سیاه و زمین شد درشت

ببایست برگشتن از رزمگاه

که گرد سپه بود و شب شد سیاه

بسی سرخ و زرد و سیاه و بنفش

از ایران و توران ببینی درفش


 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644