سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

دل زال یکباره دیوانه گشت

خرد دور شد عشق فرزانه گشت

پدید آید آنگاه باریک و زرد

چو پشت کسی کو غم عشق خورد

نباید که بر خیره از عشق زال

همال سرافگنده گردد همال


 • جستجوی سرو ر ا سرسبزی بخت سرافراز تو نیست در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی امید در شهریار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی چرخ و فلك در حافظ
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی حاصل در همه ی آثار
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 365483