سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

همی آفرین باد بر شهریار

همه نیکوی باد فرجام کار

روانش روان ورا بنده باد

بچنگال شیران تنش کنده باد

همیشه سر و نام تو زنده باد

روان سیاوش فروزنده باد

برو کفریننده یار تو باد

چو لهاک سیصد شکار تو باد

سر رستمت جاودان سبز باد

دل زال فرخ بدو باد شاد

ترا پاک یزدان نگه دار باد

دلت شادمان بخت بیدار باد

ازین پهلوان چشم بد دور باد

همه زندگانیش در سور باد

زمانه سراسر بدو زنده باد

خرد تخت او را فروزنده باد

همه ساله بخت تو پیروز باد

همه روزگار تو نوروز باد

همه دشمنان سربسر کشته باد

گر آواره از جنگ برگشته باد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165