سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به شادی برآمد ز درگاه کوس

بیاراست میدان چو چشم خروس

همه جای جنگست میدان اوی

بیابان و کوهست بستان اوی

یکی تنگ میدان فرو ساختند

به کوتاه نیزه همی بافتند

ز هر کس شنیدم که چوگان تو

نبینند گردان به میدان تو

چو هستم سزاوار یار توام

برین پهن میدان سوار توام

خروش تبیره ز میدان بخاست

همی خاک با آسمان گشت راست

که میدان بازیست گر کارزار

برین گردش و بخشش روزگار

چو میدان سرآید بتابید روی

بدیشان سپارید یک بار گوی

سپهر برین کاخ و میدان اوست

بهشت برین روی خندان اوست

به بالای ایوان او راغ نیست

به پهنای میدان او باغ نیست


 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727