سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

یقین شد جان سپاریهای من بر خویش این گونه

هنوز آن صورت زیبا در این معنی شکی دارد

تعال الله از این صورت که من ماتم ز تحسینش

بنام ایزد از این معنی که من لالم ز تقریرش

نعوذبالله از این زاهدان جامه سفید

تبارک الله از این شاهدان چشم سیاه

مژگان مردم افکن، چشمان کافرش بین

هر گوشه صد مسلمان، مقتول خنجرش بین

هم به صورت قبلهٔ ارباب معنی

هم به معنی کعبهٔ اهل یقین شد

زلف گره گیر خود بین که بدانی

کارگشای دل اسیر من این است

این است اگر تطاول گلچین و باغبان

باید قدم فروغی از این گلستان کشید

گر کان نمک خواهی لعل نمکینش بین

اقلیم ملاحت را در زیر نگینش بین

تا وصف لبت گفتم درهای دری سفتم

الحق که در این معنی مستوجب تحسینم

مصلحت این است کز رویش نپوشم چشم شوق

کز جهان پوشید چشم مصلحت بین مرا

تعداد ابیات منتشر شده : 510165