سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نام این جشن همایون می بماند جاودان

رسم این عید مبارک می بپاید مستدام

یک امشبکی بیش مجال سخنم نیست

فردا همه هنگامه عید و صف بارست

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

صد شکر که این آمد و صد شکر که آن رفت

ابروی من نبینی و بینی هلال عید

در دل وفا نداری و در دیده انفعال

به صبح عید صیام از پی مبارکباد

دوان به سوی من آمد چو مه به برج و بال

زان سپس گفت که می ارچه به شرعست حرام

لیک در عید پی گفتن شعرست حلال

هرآنچه هست مه و سال و هفته و ایام

خجسته بادا چون عید بر امیر نظام

خرّم دو عید دلگشا اینک پدیدار آمده

فرخ دو جشن جانفزا اینک نمودار آمده

وان مصحف فرسوده که پارینه ز مجلس

بردی به شب عید و نیاوردی دیگر

کامی نه که از لقمهٔ جود تو نجنبد

بخ بخ تو مگر تالی عید رمضانی

تعداد ابیات منتشر شده : 510165