سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شاد باش ای شاه عالم شاد باش

با بتان دلبر نوشاد باش

تات نپرسند همی باش گنگ

تات نخوانند همی باش لنگ

ای مرد جهان تمام مردی

مردان جهان سر تو گردند

ای می لعل راحت جان باش

طبع آزاده را به فرمان باش

اگر چه کار به دولت مخنثان دارند

غلام مردان باش و بگوی مردانه

آن مرد که هست شیر شرزه

وان شیر که هست مرد منظر

چو خواب در سر مردان مرد جست حسام

چو وهم در دل گردان گرد رفت سنان

تیری که بزد چرخ مرا پنهان زد

جز پنهان مرد مرد را نتوان زد

عالم از انصاف تو شادست شاد

شاد باش ای شاه عالم شاد باش

تو ای دل دژم باش و هموار باش

تو ای دیده خون ریز و پیوسته ریز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165