سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بیش نترسد ز گرگ

بر رمه مرد شبان

باش از دولت بهار آیین

همچو آزاد سرو برخوردار

تا من آن چارپا به زخم آرم

حق آن پیر مرد بگزارم

گویند همه که مرد مردیم

والله که به پیش تو نه مردند

از پس آنکه مرد بگراید

کر و فری عظیم بنماید

شاد باش ای سکندر ثانی

در جهان بی نظیری از اشکال

شده گیتی به چون تو راد بخیل

گشته گردون تو مرد عقیم

دلم از قحط مهر خشک شده است

بر دلم سودمند باران باش

روزگار بخست مرهم شو

دردمندم ز چرخ درمان باش

نصرت اندر آبگون پولاد تست

ناصر این آبگون پولاد باش

تعداد ابیات منتشر شده : 510165