سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شمع اگر نیست تو چون روشن شمع

پیش مسعود سعد سلمان باش

زار گوید همی کجایی پور

کز غمت مرد مادرت اینجا

نصرت اندر آبگون پولاد تست

ناصر این آبگون پولاد باش

بی ده آزاد مرد ننشیند

که صلاح خود اندر آن بیند

ای به بلندی سخن شاعران

هرگز مانند تو نابوده مرد

شویش آن شیر مرد سرهنگی

نکند هیچگونه دلتنگی

گویند همه که مرد مردیم

والله که به پیش تو نه مردند

شاد باش ای سکندر ثانی

در جهان بی نظیری از اشکال

دلم از قحط مهر خشک شده است

بر دلم سودمند باران باش

و این چنین معجزه تو دانی و بس

شاد باش ای سپهبد سلطان

تعداد ابیات منتشر شده : 510165