سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

شاد باش ای شاه عالم شاد باش

با بتان دلبر نوشاد باش

ای مرد جهان تمام مردی

مردان جهان سر تو گردند

تات نپرسند همی باش گنگ

تات نخوانند همی باش لنگ

ای می لعل راحت جان باش

طبع آزاده را به فرمان باش

آن مرد که هست شیر شرزه

وان شیر که هست مرد منظر

اگر چه کار به دولت مخنثان دارند

غلام مردان باش و بگوی مردانه

چو خواب در سر مردان مرد جست حسام

چو وهم در دل گردان گرد رفت سنان

عالم از انصاف تو شادست شاد

شاد باش ای شاه عالم شاد باش

تیری که بزد چرخ مرا پنهان زد

جز پنهان مرد مرد را نتوان زد

تو ای دل دژم باش و هموار باش

تو ای دیده خون ریز و پیوسته ریز

تعداد ابیات منتشر شده : 510165