سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

نغمهٔ یزدان دگر و دین دگر

زخمه دگر، آن دگر و این دگر

بزم نورالدین ، گلستانی دگر

درگه نور جهان ، جانی دگر

در سیاست موافقش دیدم

نیز بر خویش عاشقش دیدم

دیدم روز دگر که جنگ است

سبحان الله این چه رنگ است

دگر نیابد گیتی شبیهش از اشباه

دگر نیارد دوران قرینش از اقران

ای گوش ، دگر حدیث کس مشنو

وی دیده دگر به روی کس منگر

به هر دل دگر نقش ، دیدار بود

به هر نقش رنگی دگر یار بود

ملکی که کهن گشت دگر تازه نگردد

چون پیر شود مرد، دگر دیر نپاید

ای فکر، دگر به هیچ ره مگرای

وی وهم دگر به هیچ سو مگذر

سوی دگر گرسنگی و، نعمت این سوی است

ملک دگر کشاکش و آرامش ایدر است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165