سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

بخندید ازبن گفته آزادمرد

که ای فارغ از رنج و حرمان و درد

به من بر چه خندی که در رنج تو

بسا شب که تا روز بگریستم

از رنج تو لاغر شده ام چونان کاز من

تا بر نشود ناله نبینی بدن من

ای دو یاقوت روان تو مرا قوت روان

هله وقت است که از لعل تو برگیرم کام

ز سرد طبعی بهمن ز خشک مغزی دی

چه رنج ها که جهان بر سر بهار آورد

گیرم این آب و زمین گشت ز بیگانه تهی

هم از استقلال افزود به جاه و به جلال

هر کجا گیرم قلم در دست و بگشایم زبان

چون سخن ، گیرند دانایان ز یکدیگر مرا

گفتم ار باده خوری ، باده مرا هست به دست

بیش از این در طلب باده بتا رنج مبر

بازیئی بود سراسر به خطا و به دغل

وین از آن بود که شطرنج به دلخواه زدند

نه من ز نوح فزونم که او دو نیمهٔ عمر

به چنگ انده بود و به رنج طوفان بود

تعداد ابیات منتشر شده : 510165