سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

گرد بر گرد آن رواق بهشت

سرخی لاله دید و سبزی کشت

چون یکایک به شاه پیوستند

گرد بر گرد شاه صف بستند

گرد او گشت و گرد می افشاند

گه دم و گه دبوس می جنباند

چو سالار جهان چشم از جهان بست

به سالاری ترا باید میان بست

بدان نرگس که از نرگس گرو برد

بدان سنبل که سنبل پیش او مرد

به جولان اندیشهٔ ره نورد

ز پهلو به پهلو شده گرد گرد

گرد بر گرد آن دو شیر عظیم

کس یک آماجگه نگشت از بیم

تانپنداری ای بهانه بسیچ

کاین جهان و آن جهان و دیگرهیچ

خیز و بر گرد گرد این پرگار

هرکه پیش آیدت به پیش من آر

برون برد از دل پر درد او درد

برآورد از گل بی گرد او گرد

تعداد ابیات منتشر شده : 510165