سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

خردمندان چنین دادند پاسخ

که ای دولت به دیدار تو فرخ

چنین گفتند پیران خردمند

که گر خواهی که آسان گردد این مجد

سراینده چنین افکند بنیاد

که چون در عشق شیرین مرد فرهاد

چنین فرمود خورشید جهانگیر

که خواهم کرد روزی چند نخجیر

خدایا ره به پیروزیم گردان

چنین پیروزیی روزیم گردان

چنین پیغمبری صاحب ولایت

کزو پیشینه کردند این ولایت

در کوکبه چنین غلامان

شرط است برون شدن خرامان

گوینده داستان چنین گفت

آن لحظه که در این سخن سفت

آسودگی آنگهی پذیرد

کز زیستن چنین بمیرد

من کامدم از پی دعاها

مستغنیم از چنین جفاهاتعداد ابیات منتشر شده : 373712