سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

سراینده چنین افکند بنیاد

که چون در عشق شیرین مرد فرهاد

چنین فرمود خورشید جهانگیر

که خواهم کرد روزی چند نخجیر

خدایا ره به پیروزیم گردان

چنین پیروزیی روزیم گردان

چنین پیغمبری صاحب ولایت

کزو پیشینه کردند این ولایت

در کوکبه چنین غلامان

شرط است برون شدن خرامان

زهی قدرت که در حیرت فزودن

چنین ترتیب ها داند نمودن

همه عالم گرفت از نیک رائی

چنین باشد بلی ظل خدائی

اگر طوفان بادی سهمناکست

سلیمانی چنین داری چه باکست

چنین نزلی که یابی پرمانیش

مبارکباد بر جان و جوانیش

سمندش کشتزار سبز را خورد

غلامش غوره دهقان تبه کردتعداد ابیات منتشر شده : 327355