سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

در تهوّر کسی فلاح ندید

روی آرامش و صلاح ندید

جنبش و آرامش اندر خلوتش

جز برای حق نباشد نیتش

فلک درگردش پرگارگم کرده ست آرامش

جهان تا سر برون آورد غیر ازپا نشد پیدا

آرامش دلم نه ز چشم مکحلست

واسایش تنم نه ز زلف معنبر است

از مائدهٔ جود تو آسایش جسمست

وز فایدهٔ لفظ تو آرامش جانست

زد جوان دست و فکند از بامش

داد چون سایه به خاک آرامش

ببخشیدشان بی کران زر و سیم

چو آرامش آمد به هنگام بیم

کشف رود پر خون و زرداب شد

زمین جای آرامش و خواب شد

برین کینه آرامش و خواب نیست

همی چون دو چشمم به جوی آب نیست

کنون بر تو بر جای بخشایش است

نه هنگام آورد و آرامش است

تعداد ابیات منتشر شده : 510165