سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

به رایض گفت تا از بهر منظور

سمندی کرد زین از هر خلل دور

سر از جیب مه کنعان برآورد

زلیخا را دمار از جان برآورد

دل از اندیشه شادی تهی کن

دماغ از فکر آزادی تهی کن

بر افکن پرده افلاک از پیش

مباش از پردگی محروم ازین پیش

مدد از دولت سرمد جستند

ظلمت سایگی از خود شستند

برون از گرد آمد کاروانی

فتاده شور از ایشان در جهانی

از سباع و از وحوش وجنّ و انس

از خیول و از بغال و از حمیر

نباشد تا کششها از زر ناب

دود کی از پیش بیتاب سیماب

چو رفرف شد مشرف از وجودش

گرفت از دست رفرف عرش زودش

جهت را مهره از ششدر رهانید

مکان را مرکب از تنگی جهانیدتعداد ابیات منتشر شده : 414990