سیمین ساق، بانک شعر پارسی

چنانچه بیت یا مصرع درخواستی خود را در نتایج زیر پیدا نمی کنید به دو منظور است ؛ یا منتشر نشده است و یا آن را اشتباه نوشته‌اید. ما سعی کرده‌ايم شبیه ‌ترین نتایج را بر اساس جستجوی شما نمايش دهيم.

هموم رجال فی امور کثیرة

و همّی من الدنیا صدیق مساعد

گر دهد در دیار آب و هوا

مهدی عدل تو قرار امور

آنکه عدلش در انتظام امور

شکل پروین دهد به هفتو رنگ

وانک را طالع زحل از هر شرور

احتیاطش لازم آید در امور

وگرنه از چه طریق این نفاق پیمودند؟

گذاشتند امور خدای را مختل

تویی امیر امور ولایت دانش

در آن ولایت جز تو همه غریب و دخیل

آنکه گردون در انتظام امور

تا که شاگرد اوست استادست

آنکه در حل مشکلات امور

کلک او صد گره گشای آرد

در معرکه دلاوری شیر

در قطع امور ملک شمشیر

معتدل شو که هر که اهل دل است

در جمیع امور معتدل است

تعداد ابیات منتشر شده : 502039